Joel Halldorf och pacifismen

Joel Halldorf försöker sig i en ledarkrönika i Dagen den 10 november, på det mycket udda aktstycket att framställa pacifismen som den enda realistiska hållningen i vår värld idag! Han vill med sin artikel motbevisa det som pacifister ofta blir framställda som, eller som JH skriver:

Om man sympatiserar med pacifismen anses man i bästa fall naiv och godtrogen. I värsta fall betraktas man som omoralisk, eller, med Sara Skyttedals ord, som ”ett större hot än kärnvapen”.

Tanken är väl att när man läser hans krönika, så ska man ha kommit fram till motsatsen! Han tycker det är orättvist att bevisbördan ska läggas på pacifisterna och tar upp Hitler och IS som exempel.

Fortsätt läsa ”Joel Halldorf och pacifismen”