Omskärelse av olika slag…

Det skrivs en hel del om manlig omskärelse (OBS! Detta handlar bara om manlig omskärelse och inte om kvinnlig dito, som är något helt annat)  i tidningen Dagen. Många läkare i Sverige vill inte utföra ingreppet som de hävdar är onödigt och kanske rent av skadligt. Men folkhälsoprofessorn Hans Rosling menar dock att dessa läkare är okunniga. Den senaste forskningen visar, enligt honom, på att det tvärtom finns många medicinska fördelar med manlig omskärelse. Örebroteologen Greger Andersson, lärare i GT vid Örebro Missionsskola, anser att det är en svår fråga. Om barn skadas, kan det komma i konflikt med de krav religionen har på omskärelse. Dessutom får vi reda på att EFK:s ordförande Stefan Swärd blev omskuren som 19-åring, vilket han berättat om på sin blogg idag. Han upplevde det som en mycket negativ upplevelse, medicinskt nödvändig enligt läkarna, men smärtsam. Fortsätt läsa ”Omskärelse av olika slag…”