Guds moder, himlens drottning – läror som har Jesus i centrum

st_mary2Protestanter har många gånger svårt med de katolska lärorna om Maria. De uppfattar dessa som mänskliga traditioner utan bibliskt stöd. Kan vi inte hitta en bibelvers som säger att Maria är Guds moder, så kan vi inte säga så. Det låter som om katolikerna gör Maria till en gud! Kan vi inte hitta en bibelvers som säger att Maria är himlens drottning, så kan vi inte säga så. Det låter nämligen som avgudadyrkan! Finns det ingen bibelvers som säger att Maria togs upp till himlen, så kan vi inte säga så. Och så vidare. Men hur är det egentligen med den katolska tron och detta?

Alla läror om Maria handlar egentligen om Jesus Kristus. Alla läror om Maria är egentligen ett upphöjande av Jesus och ett vaktslagande om den lära om Kristus Jesus som mejslades fram och definierades på de stora ekumeniska kyrkomötena på 300-400-talen. Katolska kyrkans katekes säger:

”Det som den katolska tron tror om Maria har sin grund i det hon tror om Kristus, men det som hon lär om Maria kastar i sin tur ljus över det hon tror om Kristus” (KKK, 487).

Och lärorna om Maria har ett stöd i Bibeln, även om det stödet inte är så uttryckligt som protestanter är vana vid att tänka att så måste det vara. Protestanterna ser det inte, eftersom de har klippt av sig själva från Kyrkans levande lärotradition och läroämbete. Vi katoliker tror nämligen inte att all kristen lära måste vara uttryckligen utsagd i Bibeln för att vara sann. Vi tror att Gud gav hela den kristna läran en gång för alla till apostlarna och att kyrkan har att förvalta detta som ett trosarv. Men vi tror också att kyrkan med tiden växer i förståelse av detta trosarv, särskilt genom mötet med andra livsåskådningar, religioner och heresier. Kyrkan tvingas då tänka till och definiera tydligare vad man tror och inte. Kyrkan lägger då inte till något nytt till trosarvet, men hon förklarar det och drar slutsatser av det.

Fortsätt läsa ”Guds moder, himlens drottning – läror som har Jesus i centrum”

Guds moder

Många svenska protestanter känner i dessa dagar ett stort behov av att markera att de inte är katoliker och absolut inte tänker bli det. Ett av argumenten de då tar till är att hävda att katoliker tillber Maria som en gudinna. Ibland påstås det att Maria-kulten har sitt ursprung i gamla hedniska modergudinnekulter från antiken och forntiden. mariaTidskriften Inblick är ett av de senaste exemplen på denna trend. Se mina tidigare inlägg i ämnet (1, 2, 3). Detta  ämne är ganska omfattande, men jag ska försöka vara kortfattad.

Men först måste vi klarlägga vissa enkla fakta om saken. Den Katolska kyrkan betraktar inte Maria, Jesu mor, som en gudinna. Hon är en människa. Enligt Kyrkan ska man därför inte heller tillbe eller dyrka Maria som en gudinna. Punkt. Och vördnaden för denna Maria uppstod i den förföljda kyrkan, inte i någon statskyrka. Och vördnaden för Maria växte i samband med att man förstod hennes roll bättre när man förstod bättre vem Jesus Kristus är. Det var i samband med treenighetslärans och kristologins utveckling som Maria-fromheten tog extra fart. Fortsätt läsa ”Guds moder”