Är pingströrelsen en del av Svenska kyrkan?

Frågan i rubriken är föranledd av att Dagen idag publicerar en intervju med Conny Brännberg, Skövde, som är ordförande i den lokala pingstförsamlingen samt numera invald i kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan. C-H Jaktlund som skrivit artikeln efterlyser också en diskussion om detta i ett blogginlägg. Fortsätt läsa ”Är pingströrelsen en del av Svenska kyrkan?”

Calvin och den dubbla predestinationen

Det är roligt att notera den livliga kommentarstrafiken med anledning av mitt föregående inlägg om Jean Calvin. Nu har dessutom Christianity Today fått in de länkar jag syftade till (jag läste papperstidningen och fick inte med de rätta länkarna när jag skrev), de är Comeback, Reluctant och Mistake. Imorgon kommer sista länken på CT:s sida som jag hänvisat till (What Calvin Gets Right: Even those who vigorously disagree with the Reformer are still impressed), den om tre icke-reformerta som ändå haft god nytta av Calvin (kanske syns den till höger på min blogg i CT:s RSS). Och missa absolut inte den spännande artikeln om fem saker som baptister kan lära sig av Calvin, av Timothy George. Den sistnämnda artikeln kan med fördel tillämpas på svenska frikyrkliga överlag.

I detta inlägg tänkte jag beröra den tämligen svåra frågan om Guds suveränitet och människans fria vilja – den som handlar om förutbestämmelse och frälsning. Den är svår dels för att Bibeln faktiskt innehåller delvis motstridiga texter här, åtminstone till synes, och dels för att själva tanken att något så viktigt som vår frälsning skulle vara förutbestämt och till synes inte ligga i våra händer, är så skrämmande i sig. Jag är inte helt färdig själv med alla detaljer i denna stora fråga, men jag vill ändå här lyfta fram vad reformert teologi säger i detta ämne, dvs den teologi som framförallt ser Calvin som sin föregångsman, och inte Luther. Jag vill lyfta fram den reformerta teologin, eftersom jag anser att den har starka bibliska grunder och förmodligen minst begrundad av troende kristna i detta land, jämfört med annan teologi. Jag försöker beskriva vissa aspekter av reformert teologi som jag har uppfattat den, och jag gör inte anspråk på att vara heltäckande, långtifrån. De läsare som tycker att detta är förskräckliga tankar bör betänka att detta inte är läror från någon liten sekt, utan ifrån en mycket stor del av den historiska kristna kyrkan. Detta är inte grundat på vissa  lösryckta bibelcitat, utan på stora delar av Bibeln. Om man inte gillar det som här skrivs, måste man vara beredd på att försöka ge en bättre förklaring på de bibeltexter som här nedan anförs och inte bara avfärda detta som hemskt! I slutet av inlägget knyter jag också an till att detta inte enbart är en teologisk fråga, utan också en mycket gammal filosofisk tvistefråga om vilken de lärde inte är eniga. Det är säkert mycket jag förbisett att skriva, inte har utrymme och tid att skriva, osv, men håll till godo med några funderingar. Fortsätt läsa ”Calvin och den dubbla predestinationen”