Ny inriktning för teologin behövs

Det ska bli intressant att se vilken riktning Dagens nya artikelserie om Teologi från Syd kommer att ta. Den har i alla fall börjat bra. De växande kyrkorna i syd, i det vi brukar kalla tredje världen, kännetecknas alla av att de tror på Bibeln. De tror att när man läser Bibeln, så läser man en bok skriven av författare som har ett budskap de vill framföra och som de menar är livsviktigt och sant. De uppfattar det som att de i väldigt stor utsträckning lever i samma mentala värld som de bibliska författarna. De har med andra ord inga problem med att tro att de s k övernaturliga händelser som beskrivs i Bibeln verkligen har ägt rum. De har inget behov av några modernistiska eller postmodernistiska tillrättalägganden av bibeltexterna. De tror att det de bibliska författarna ville säga med sina texter, är det som Gud vill säga, och att det är sanningen. Fortsätt läsa ”Ny inriktning för teologin behövs”

Apostoliskt nätverk

När det gäller frågan om det s k  apostoliska nätverket som Dagen skriver om idag, så kan man ha lite olika synpunkter. Vi har i frikyrkan å ena sidan en demokratisk föreningstradition där man ska hålla omröstning om allt och pastorn är bara en jämlike i det kollektiva ledarskapet. Å andra sidan har vi också haft en lång tradition, i alla fall i pingströrelsen, med starka ledare. Pastorer som utifrån sin personliga och/eller andliga auktoritet ändå har kunnat styra och ställa lite som de vill. Fortsätt läsa ”Apostoliskt nätverk”

Tolerant tydlighet och intolerant postmodernism och kristna som förstår att allt inte är lika viktigt

Det här är ett svarsinlägg till en del av dem som kommenterat på mitt tidigare inlägg ”Tydlighet och tolerans”.

Erica har stora problem med att jag förespråkar en tydlig teologi inom den kristna församlingen. För henne är allt relativt, tron är inte en vetenskap, och därför finns det inget rätt och fel, utan man måste lämna utrymme för alla sorters tro. Vi som talar som jag, försöker skaffa oss tolkningsföreträde, vi förenklar och vi dömer, och att försöka skapa renläriga kristna är som att försöka skapa renrasiga kristna! Erica, är kort sagt, den postmoderna tidsandans barn och är livrädd för bestämda åsikter. Fortsätt läsa ”Tolerant tydlighet och intolerant postmodernism och kristna som förstår att allt inte är lika viktigt”

Bibeln är grunden

Jag vill här delge några lösa och ganska osystematiserade tankar angående vår evangelikala bibelsyn.

Bibeln är grunden för all sund teologi, för all sund predikan och undervisning i den kristna församlingen. Det är på den grundvalen vi ska pröva allt annat, alla former av s k karismatiska yttringar, profetior, tungotal, under och tecken, diverse s k manifestationer. Vi ska även pröva allt vi säger och gör som kyrka och församling utifrån Bibeln. Det betyder att alla s k bekännelseskrifter, trosbekännelser, psalmer, sånger, kyrkliga dokument, kyrkliga handlingar, församlingsaktiviteter, gudstjänstaktiviteter mm också ska prövas på samma grundval. Varför?

Inspirerad

Därför att Bibeln är Guds ord – dvs det Gud vill säga till oss om allt som gäller vår tro och vårt liv. Paulus skriver i 2 Tim 3:16 att

”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv…”

Uttrycket inspirerad av Gud kommer från det grekiska ordet theopneustos, som ordagrant skulle kunna översätta Gudandad. Skriften som han talar om (i första hand syftar han rent bokstavligt på det vi kallar GT, men utifrån andra texter, bl.a. 2 Pet 3:15-16, förstår vi att hela NT också är inkluderat) är alltså som sådan inspirerad av Gud till ett visst ändamål. På grund av detta och många andra bibeltexter som talar om detta, brukar vi kalla Bibeln som helhet för Guds ord.

Ett bra sätt att beskriva denna gudomliga inspiration, och som jag ursprungligen hämtat från den anglikanske teologen J I Packer, är att beskriva inspirationen som att: Guds Ande verkade i och genom de människor som skrev de olika bibelböckerna från den allra första stund någon fick en idé att skriva, och vidare under hela bokens tillkomstprocess, fram till dess att boken var helt färdigskriven, mottagen och accepterad som helig skrift i kanon. (Alltså från dess tillkomst till dess att kanonprocessen var färdig). Guds Ande verkade genom de olika bibelboksförfattarna så, att de efter sin bästa förmåga gjorde vad de kunde för att samla material, eller dikta, eller profetera, eller undervisa eller förmana, eller något annat, och sedan skriva ner alltsammans i en bok. Dessa böcker bär därför var och en för sig en prägel av de författare som skrev och är på ett sätt helt igenom mänskliga böcker från början till slut. Men samtidigt är de också Guds ord. Fortsätt läsa ”Bibeln är grunden”