Intressant av Ulf Ekman – men följdfrågor kommer

Det har börjat komma fram en del intressanta ting i den senaste tidens olika debatter i kristna tidningar och på bloggar. Det senaste är Ulf Ekmans artikel i Dagen idag: Församlingen är ingen isolerad ö. Den är i sin tur närmast ett svar på Sigvard Svärds artikel i gårdagens Dagen, där han ställde frågan: Hade Livets Ord grundats idag?

Ekman skriver huvudsakligen om den viktiga frågan om hur teologin/läran ska skötas hos oss kristna idag. Han skriver detta med utgångspunkt från de debatter som uppstått bland annat i samband med den s k  piensoho-debatten, även om han inte direkt nämner det. Några pingstpastorer i ledande ställning gjorde då klart att i pingströrelsen så sköts teologin av och i den lokala församlingen. Varje församling är en autonom enhet och kan själva bestämma över sin teologi och är i princip inte ansvarig inför någon.

Fortsätt läsa ”Intressant av Ulf Ekman – men följdfrågor kommer”

Ska vi ha biskopar?

Innan jag själv hinner skriva om läroämbete, om vem som ska sköta teologin osv, så vill jag gärna tipsa om Henrik Engholms intressanta inlägg om biskop Ignatios av Antiokia, som led martyrdöden i början av 100-talet. Han blev biskop i Antiokia kring år 69 eller 70 och var alltså samtida med flera av apostlarna. Därför är det oerhört intressant att läsa vad han skriver om hur kyrkan skulle styras. Man kan nämligen fråga sig om inte det Ignatios skriver om hur kyrkans styrs, faktiskt är en struktur som är förordnad av apostlarna själva.

Man bör bland annat betänka följande:

Fortsätt läsa ”Ska vi ha biskopar?”

Vem bestämmer över teologin i Pingströrelsen?

Dan Salomonsson sade i en intervju i Världen idag den 21 augusti:

”– Teologin i Pingströrelsen äger varje pingstförsamling. Det är inte så att det teologiska nätverket utformar teologin. Möjligtvis beskriver vi den. Men det är den lokala församlingen som är ansvarig för den teologiska utformningen. Det finns ingen instans över den, konstaterar Salomonsson.”

I tidningen Dagen den 10 sep skriver Dan Salomonsson, Sören Perder och Ulf Sundkvist, som är föreståndare i Uppsala respektive Örebro respektive Karlskrona, och medlemmar i det teologiska nätverket:

”Alf B Svensson riktar en uppmaning till det teologiska nätverket inom Pingst om att tala klartext och ge en tydligare vägledning till församlingarna. Vår församlingssyn innebär att det är den lokala församlingen som är ansvarig för den teologiska utformningen. Varje församlingsledning står ansvarig inför Gud för sin undervisning och för teologins tillämpning. Det är inte det teologiska nätverket, en samfundsledning eller någon utanför den lokala församlingen som ansvarar för teologin. Den gemensamma teologin i Pingströrelsen är den som lokala församlingar bär gemensamt. Det är inte heller den enskilde som definierar teologin som den personliga bekännelsen knyter an till. Det är tillsammans med alla de heliga vi förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Teologinätverket kan i bästa fall betjäna de troende genom att beskriva den gemensamma tro som mejslats fram under lång tid. Parallellt med det ganska omfattande skrivandet arrangerar Teologinätverket också hearingar och samtalsdagar i olika ämnen.”

Den store debattören Pelle Hörnmark, högste ledare för Pingstsamfundet, skriver i sin blogg den 23 augusti:

Fortsätt läsa ”Vem bestämmer över teologin i Pingströrelsen?”