Israel – vems land?

I ett par tidigare bloggposter, Israel och Israel och kommentarer, har jag skrivit om Israel och dess land. Några kommentatorer har undrat en del över en del saker jag skrev och menar bl.a. att Israels särställning som Guds folk och löftet om land inte längre gäller i det nya förbundet. Det är nu min avsikt i denna bloggpost att redogöra lite mer för hur jag tänker i denna fråga.

Min tes är alltså: Gud har slutit ett förbund med Israels folk och gett dem ett särskilt uppdrag och en särskild ställning som hans folk, och han har lovat dem ett land som evig egendom – det land som nu omfattar bland annat staten Israel, den s k Västbanken och Gazaremsan. Detta förbund och dessa löften gäller fortfarande och är inte ändrade av något som hänt på Nya testamentets tid. Fortsätt läsa ”Israel – vems land?”