Den bibliska modellen för kyrka och ledarskap

Finns det ett samband mellan Nya testamentets beskrivning av kyrkans ledarskap och den utveckling som vi ser i kyrkan under århundradena direkt efter apostlarnas tid? Jag tror det.

St-Peters-Square-I-believe-in-the-Holy-Catholic-ChurchKyrkohistorikerna är överens om att vid mitten av 100-talet efter Kristus, så är modellen med det så kallade monarkiska episkopatet väl etablerat i hela den kristna kyrkan överallt i världen där den finns. Det betyder att varje lokal församling i varje större stad styrdes av en biskop. Denne hade ett antal präster (presbyterer, ofta översatt ”äldste”) under sig. Och därunder fanns en mängd diakoner. Det var alltså ett hierarkiskt ledarskap. Dessa biskopar stod i en relation till varandra, därför att man såg på hela kyrkan i hela världen som en enda. Man kan se detta tänkande tydligt beskrivet redan i biskop Ignatios av Antiokias brev från runt 110 e.Kr.

Fortsätt läsa ”Den bibliska modellen för kyrka och ledarskap”

Den problematiska troendeförsamlingen

Det är inte en enkel sak att förena följande: (1) Att vara en ”troendeförsamling” – en församling vars medlemmar bara utgörs av personligt troende personer. (2) Och samtidigt som det, vara lika med en ideell demokratisk förening. Det sista i syfte att kunna vara juridisk person med möjlighet att äga lokal och anställa folk.

Detta är dock den modell som de allra flesta – i stort sett alla – frikyrkoförsamlingar i Sverige menar sig ha. De allra flesta frikyrkliga tror nog också att detta är den mest bibliska modellen för att vara församling. En sådan församling styrs idag i regel av en vald styrelse, som väljs av ett församlingsmöte där varje enskild medlem har rösträtt. Pastorer och andra anställda kan ibland också vara förtroendevalda, men behöver inte vara det. Och de är formellt underställda styrelsen som är arbetsgivare och församlingsmötet som är föreningsstämman. Allt detta sker helt demokratiskt, oavsett hur detaljerna när det gäller styrelsens verkställande makt i förhållande till församlingsmötet kan se ut.

Fortsätt läsa ”Den problematiska troendeförsamlingen”