Gud tar inte tillbaka sin kallelse

Även jag beklagar, liksom Sven Nilsson, den ersättningsteologiska tendens som man kan märka bland många frikyrkliga kristna idag. Det är tragiskt när kristna svenskar inte kan inse att Gud är trogen och lojal även mot sitt lite äldre folk Israel. Men, man kan förstå att många successivt faller till föga för det enorma massmediala tryck som en ensidig Mellanösternrapportering i olika nyhetsmedia innebär. För en utmärkt inblick i detta, läs gärna utdraget från Lars Adaktussons nya bok och artikeln, som publicerats i Dagen idag. Där framgår det tydligt vilken ensidighet som kännetecknat även public service. Inte för att det är något nytt, kanske, men det är alltid extra intressant när det kommer från någon inifrån.

Här är några tankar: Fortsätt läsa ”Gud tar inte tillbaka sin kallelse”