Läsning, fördjupning och bloggens framtid

Jag har bloggat sedan april 2009. Under denna tid har jag publicerat i genomsnitt 5 inlägg per månad eller 1,2 inlägg per vecka, grovt räknat. Ibland har jag gjort en del längre uppehåll. Ibland har det varit för att inspirationen tryter. Ibland för att tiden inte riktigt räckt till. Ibland blir det uppehåll av samma skäl som till exempel pastorer, präster eller lärare har när de behöver en längre tids uppehåll för vila och förnyelse. Ibland behöver man fylla på förrådet, så att det inte känns lika upprepande och enformigt. Ibland måste man ägna tid åt att läsa i stället för att skriva. Och det blir extra viktigt i min situation, då jag ju är inne i en övergång från att vara protestantisk pastor till att vara katolsk lekman. Jag läser mycket. Och här när några exempel:

The Catholic Controversy – St Francis De Sales’ Defense of the Faith.

Jag har inte läst den ännu, men ser mycket fram emot att läsa den, då jag läst mycket om den. Den är en sammanställning av ett stort antal traktat skrivna av prästen Francis De Sales (1567-1622). Han var en ung katolsk präst som skickades till staden Chablais, som 60 år tidigare hade blivit omvänd till kalvinismen av reformatorn Jean Calvin. De Sales uppdrag var att återevangelisera regionen och göra invånarna till katoliker igen. Och trots mycket hårt motstånd och förföljelse lyckades han genomföra uppgiften. IMG_2299För att kunna komma till tals med de mycket motsträviga människorna i området, skrev han en traktat i veckan och gick sedan och stoppade in den under invånarnas dörrar, så att de i hemlighet skulle kunna våga läsa argumenten för att återgå till den katolska kyrkan. Ingen ville ju visa öppet att man vågade tänka sig den tanken. Francis De Sales lyckades till slut så bra med sin uppgift, att upp till 72.000 människor till slut lämnade den reformerta kyrkan och blev katoliker, övertygade av De Sales argumentation. Detta är alltså ett stycke klassisk katolsk apologetik från slutet av reformationstiden.

Läs merLäsning, fördjupning och bloggens framtid

Religionsfrihet – en medborgerlig rättighet enligt katekesen

Tidningen Dagen skriver om att sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten Chiapas har fängslats efter att de vägrat att konvertera till katolicismen. Enligt vad som står i artikeln är det de lokala myndigheterna som agerar på detta sätt, trots att Mexiko har religionsfrihet inskrivet i sina grundlagar. Som blivande katolik kan jag bara konstatera att detta agerande av de lokala politiska myndigheterna i Mexiko är i strid mot katolsk lära. Den Katolska kyrkans katekes är tydlig på denna punkt. Jag citerar här ett längre stycke från katekesen, som kan läsas på internet. 

Läs merReligionsfrihet – en medborgerlig rättighet enligt katekesen

Varför denna fobi mot att vara tydlig i läran?

I dagens nummer av Världen idag har jag en debattartikel inne, i vilken jag ställer frågan om varför somliga har så svårt för att man kan vara tydlig i läran samtidigt som man är kärleksfull.

Anders Gerdmar har också en debattartikel i samma nummer , i vilken han argumenterar för varför vi kristna bör tala om sexualetiska frågor. Han talar om en ”kroppens teologi”. Han är kritisk till Niklas Piensohos nedlåtande tweet i vilken han kallar sexualetiken ”underlivsteologi.” Faktum är, att det vore märkligt om inte ytterligare en eller annan pingstpastor reagerade på det. Och inte bara jag.

Är det verkligen ett förtydligande?

Ibland har man full upp och hinner inte göra långa analyser och skriva djupa texter. Men jag kan konstatera att sista ordet i debatten kring Piensohos tal på Nyhemsveckan och det han skrivit i Dagen, inte är sagt. Och jag kommer förvisso att skriva mer framöver om de frågor som väckts upp av detta.

Jag har tidigare skrivit att jag är glad över att Piensoho förtydligat sig på en punkt – att han inte avsåg att förändra något i läran. Men för övrigt har han lämnat många frågor obesvarade och man kan tycka att han försvårar debatten något, då han ställer upp som enda alternativ: antingen är ni med mig eller också bryter ni bekantskapen med och markerar avstånd från alla icke troende ni känner. Jag tror inte att någon seriös debattör skulle acceptera den dikotomin.

Läs merÄr det verkligen ett förtydligande?

Piensoho förtydligar sig?

Idag kan man läsa ett förtydligande av Niklas Piensoho på Dagen webbdebatt. Kommer väl i tidningen nästa vecka. Här kommer en spontan snabbanalys. Säkerligen kommer jag att ta fler av dessa frågor till diskussion längre fram. Men lite kort och i all hast.

Vad är det då vi får veta?

Läs merPiensoho förtydligar sig?

Är vi inne i en liberalteologisk utveckling?

En teolog jag läst definierar begreppet liberalteologi ungefär så här: Det är teologin maximalt anpassad till modernismen. Den som är hågad kan lägga till begreppet postmodernism till modernism, om så önskas, även om det är diskutabelt, men den diskussionen tar jag inte här. Men det betyder att liberalteologi är när man försöker anpassa det kristna budskapet och läran så mycket som möjligt till tidsandan. När man skalar bort eller nedtonar allt som man inbillar sig verkar stötande för dem som inte är troende. När man anser att man inte ska predika eller undervisa sådant som människor ”idag inte kan höra” osv.

Frågan är om det är det som är den logiska konsekvensen av det Niklas Piensoho predikar och gör. Jag har skrivit en debattartikel i dagens Världen idag. Den kan du läsa här. Jag är även intervjuad i en nyhetsartikel om ämnet, som du kan läsa här.

Läs merÄr vi inne i en liberalteologisk utveckling?

Svagt av Piensoho!

I dagens Dagen finns två debattartiklar. Den ena av Peter Abramsgård, som kritiserar Niklas Piensohos otydliga föredrag på Nyhemsveckan, vilket jag också skrivit om tidigare på denna blogg. Den andra är Niklas Piensohos svar på Abramsgårds artikel. Detta blogginlägg är min kommentar och analys till Niklas Piensohos artikel.

Att läsa Piensohos artikel ger en högst otillfredsställande känsla. Han tar inte chansen att förtydliga sig när det gäller de allvarliga frågor han fått och den kritik som hans otydlighet orsakat. I stället upprepar mer eller mindre ordagrant det han sade i sitt föredrag på Nyhemsveckan, dvs det som orsakade frågorna och kritiken. Det visar att han antingen inte har förstått kritiken eller att han har det, men inte vill eller förmår förtydliga sig. Vilket som är värst av detta låter jag vara osagt. Det verkar inte heller som om Piensoho har någon djupare förståelse för den bibliska frälsningshistorien eller vad texten som talar om att Abraham skulle vara till välsignelse för alla folk innebär.

Läs merSvagt av Piensoho!

Sökarinriktad eller församlingsinriktad?

När många frikyrkorförsamlingar idag funderar över hur de ska förnya sig och nå nya människor utanför den egna kretsen, börjar man ganska snabbt fundera över gudstjänsterna. Ska de vara sökarvänliga eller ska man inrikta sig på de redan troende? Ska allt i gudstjänsten anpassas till vad en tänkt utomstående kan ta till sig och uppskatta, eller ska den i första hand vara inriktad på de redan troende och deras tillfälle att tillbe Gud?

Tim Keller berör detta ämne i boken Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City, som gavs ut 2012. Jag tänker här på kapitel 23, Connecting People to God, s 297-310. Jag tycker att hans tankar är mycket intressanta att läsa och begrunda, eftersom han är en man som genom praktisk erfarenhet vet vad han talar om. Han flyttade med sin familj till Manhattan, New York, 1989 och startade en helt ny församling. Den har nu vuxit till 5000-6000 medlemmar. Dessutom har det vuxit fram en hel församlingsgrundarrörelse kring detta mm. Men poängen är att detta har vuxit fram i USA:s kanske mest sekulariserade storstad och genom att människor kommit till tro och inte genom överföring från andra kyrkor.

Här kommer ett mycket kort referat av några av hans tankar:

Till att börja med, konstaterar han att frågan är fel ställd.

Läs merSökarinriktad eller församlingsinriktad?

Hur ska vi då predika?

När vi predikar evangelium i den kultur och det samhälle vi lever i, måste vi tänka på följande saker:

Vår kultur är en blandning av både gott och ont.

Eftersom Gud har skapat hela världen, eftersom Han skapade människan till sin avbild och gav henne ett kulturellt uppdrag att föröka sig och uppfylla världen och råda över den, så finns det något gott i varje mänsklig kultur och samhälle. Det inkluderar alla områden av livet, både praktiska konkreta ting som jordbruk, hantverk, industri mm, till sådant som religion, konst, litteratur, filosofi mm. Gud skapade människan till sin avbild, med förnuft, vilja och känslor. När människor använder dessa gudomliga gåvor och förvaltar sin av Gud givna begåvning, så skapas sådant som är gott.

Men Bibeln talar också om ett syndafall. Människan blev stolt och gjorde uppror mot sin Skapare. Konsekvensen av det blev att vi förvisades från Eden, vår relation med Skaparen blev bruten och syndens förstörelsebringande kraft verkar nu i hela vår mänskliga natur. Inget av det vi tänker, säger och gör är nu fullständigt perfekt; allt är i större eller mindre omfattning påverkat av syndafallet. Eftersom människan blev bortvänd från Gud, så innebär det t.ex. för all mänsklig religion och filosofi, att det nu inte bara finns goda och bra saker, som är en konsekvens av att vi är skapade till Guds avbilder, utan också att det finns en mängd felaktiga och onda saker. Våra tankar och handlingar kan vara både goda och onda. Men som helhet leder de oss bort från Gud, om vi är lämnade åt oss själva.

Läs merHur ska vi då predika?

Vad sade Niklas Piensoho, egentligen?

En del har bett mig lyssna på och kommentera det bibelstudium Niklas Piensoho höll den 17 juni på Nyhemsveckan i år. Det finns på Nyhemsveckans hemsida, för den som vill lyssna.  Utifrån vad jag hörde om det, så förväntade jag mig något stort. Inte nödvändigtvis något jag skulle helt anamma, men dock något lite extra att bita i på något sätt.

Läs merVad sade Niklas Piensoho, egentligen?