Visst är vi alla katoliker!

Rubriken ovan är tänkt att provocera! Det kanske inte behöver sägas. Men i en mening är faktiskt alla vi som kallar oss kristna katoliker, vi tillhör nämligen den allmänna kristna kyrkan, den kyrka/församling (ekklesia) som Gud vunnit åt sig med sin Sons blod och som inte är begränsad av våra mänskliga samfundsgränser. Ordet katolik kommer nämligen från ett grekiskt ord som betyder allmän o.d. Ordet förekommer bl.a. i den apostoliska trosbekännelsen som alla kristna kyrkor över hela världen erkänner som ett korrekt uttryck för sin tro (dvs även den svenska pingströrelsen): ”Vi tror ock på… en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund…” Med det bekänner man sin tro på en Guds församling som finns över hela världen. Jag skriver detta inlägg bl a inspirerad av denna Dagenartikel och denna, trots att de egentligen handlar om lite andra saker. Men ändå berör allt detta samma sak, Guds församling. Fortsätt läsa ”Visst är vi alla katoliker!”