Sökarinriktad eller församlingsinriktad?

När många frikyrkorförsamlingar idag funderar över hur de ska förnya sig och nå nya människor utanför den egna kretsen, börjar man ganska snabbt fundera över gudstjänsterna. Ska de vara sökarvänliga eller ska man inrikta sig på de redan troende? Ska allt i gudstjänsten anpassas till vad en tänkt utomstående kan ta till sig och uppskatta, eller ska den i första hand vara inriktad på de redan troende och deras tillfälle att tillbe Gud?

Tim Keller berör detta ämne i boken Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City, som gavs ut 2012. Jag tänker här på kapitel 23, Connecting People to God, s 297-310. Jag tycker att hans tankar är mycket intressanta att läsa och begrunda, eftersom han är en man som genom praktisk erfarenhet vet vad han talar om. Han flyttade med sin familj till Manhattan, New York, 1989 och startade en helt ny församling. Den har nu vuxit till 5000-6000 medlemmar. Dessutom har det vuxit fram en hel församlingsgrundarrörelse kring detta mm. Men poängen är att detta har vuxit fram i USA:s kanske mest sekulariserade storstad och genom att människor kommit till tro och inte genom överföring från andra kyrkor.

Här kommer ett mycket kort referat av några av hans tankar:

Till att börja med, konstaterar han att frågan är fel ställd.

Fortsätt läsa ”Sökarinriktad eller församlingsinriktad?”