Hur är det med Gamla testamentets apokryfer?

I min bloggserie angående Anders Gerdmars bok Guds ord räcker, har jag nu kommit fram till frågan om Gamla testamentets kanon. Ska Gamla testamentet bara innehålla de 39 skrifter som protestanterna tror eller ska det också innehålla de så kallade Gamla testamentets apokryfer som katolikerna menar ska vara med? Det handlar om ytterligare sju böcker samt om tillägg till Daniel och Ester, som alltså blir lite längre böcker i den katolska versionen. Vi katoliker kallar dessa böcker för de deuterokanoniska böckerna. Anders Gerdmar gör i sin bok ett försök att bevisa att den protestantiska kanon är den riktiga. Men har han lyckats?

Gerdmar skriver ganska kortfattat om detta och tror förmodligen att han har ett säkert kort när det gäller detta. Jag har därför konsulterat en mer gedigen bok på området, The Biblical Canon – Its Origin, Transmission, and Authority av Lee Martin McDonald. Denne är professor emeritus i Nya testamentet och expert på just kanonfrågor. Han är protestant och har varit baptistpastor. Denna jämförelse kommer att visa sig vara mycket intressant för vårt ämne. Det Gerdmar skriver tycks inte vara förankrat i forskningen.

Fortsätt läsa ”Hur är det med Gamla testamentets apokryfer?”