Läsning, fördjupning och bloggens framtid

Jag har bloggat sedan april 2009. Under denna tid har jag publicerat i genomsnitt 5 inlägg per månad eller 1,2 inlägg per vecka, grovt räknat. Ibland har jag gjort en del längre uppehåll. Ibland har det varit för att inspirationen tryter. Ibland för att tiden inte riktigt räckt till. Ibland blir det uppehåll av samma skäl som till exempel pastorer, präster eller lärare har när de behöver en längre tids uppehåll för vila och förnyelse. Ibland behöver man fylla på förrådet, så att det inte känns lika upprepande och enformigt. Ibland måste man ägna tid åt att läsa i stället för att skriva. Och det blir extra viktigt i min situation, då jag ju är inne i en övergång från att vara protestantisk pastor till att vara katolsk lekman. Jag läser mycket. Och här när några exempel:

The Catholic Controversy – St Francis De Sales’ Defense of the Faith.

Jag har inte läst den ännu, men ser mycket fram emot att läsa den, då jag läst mycket om den. Den är en sammanställning av ett stort antal traktat skrivna av prästen Francis De Sales (1567-1622). Han var en ung katolsk präst som skickades till staden Chablais, som 60 år tidigare hade blivit omvänd till kalvinismen av reformatorn Jean Calvin. De Sales uppdrag var att återevangelisera regionen och göra invånarna till katoliker igen. Och trots mycket hårt motstånd och förföljelse lyckades han genomföra uppgiften. IMG_2299För att kunna komma till tals med de mycket motsträviga människorna i området, skrev han en traktat i veckan och gick sedan och stoppade in den under invånarnas dörrar, så att de i hemlighet skulle kunna våga läsa argumenten för att återgå till den katolska kyrkan. Ingen ville ju visa öppet att man vågade tänka sig den tanken. Francis De Sales lyckades till slut så bra med sin uppgift, att upp till 72.000 människor till slut lämnade den reformerta kyrkan och blev katoliker, övertygade av De Sales argumentation. Detta är alltså ett stycke klassisk katolsk apologetik från slutet av reformationstiden. Fortsätt läsa ”Läsning, fördjupning och bloggens framtid”

Dalai Lama i Lunds domkyrka

I april kommer tibetanbuddhismens högste andlige ledare Dalai Lama att medverka i en gudstjänst i Lunds domkyrka. Enligt domprosten Håkan Wilhelmsson är det en stor glädje att ta emot honom. Han ser inget som helst problem med att en buddhistisk andlig ledare deltar i en gudstjänst i en kristen kyrka. Han säger:

”Det är inte främst religionen han är känd för utan för att han står för det allmänmänskliga. Jag tror inte alls det finns risk för att det blir sammanblandade religioner. Alla, oavsett religiös eller politisk övertygelse, ser upp till honom. Han äger ett högt symbolvärde.”

Wilhelmsson tycker det är bra att kyrkan får vara ett bönehus för människor av alla religioner. Han menar också, att förtroendet för Dalai Lama är så stort, att man inte behöver se något manus i förväg om vad han ska säga, han är inte rädd för någon buddhistpropaganda och vill inte censurera någon. Han är mer rädd för dem som är tvärsäkra, än för den i hans ögon öppne Dalai Lama.

Inte heller OAS-rörelsens ledare Leif Nordlander verkar speciellt bekymrad över besöket. Han menar att det förekommer så många dåliga predikningar i Svenska kyrkan, som är sämre än vad Dalai Lama kan tänkas säga, att det knappast torde föranleda någon oro i detta fall. Det viktiga i alla dialogsituationer är att man är tydlig om var man själv står.

Vad ska man då säga om detta? Fortsätt läsa ”Dalai Lama i Lunds domkyrka”

”Väckelse” – är det vårt ansvar?

Pastorn och bloggaren Stefan Swärd har inlett en predikoserie i Elimförsamlingen i Stockholm om ”väckelse”. Jag har inte tagit del av just den predikan, men dock läst en del av vad han skrivit tidigare i ämnet och vad många andra skriver. Därför vill jag gärna dela med mig av några enkla tankar om just detta med ”väckelse” – det är några bibliska/teologiska påpekanden och inte något ”expertutlåtande” om hur man ”får väckelse”.

Vi som kristna har onekligen utifrån Bibeln ett stort ansvar för våra liv, vi har fått ett uppdrag av Gud att predika evangelium för allt skapat och göra alla folk till lärjungar:

Fortsätt läsa ””Väckelse” – är det vårt ansvar?”

Ledig post

Jag har alltid gillat apologetik – det intellektuella försvaret av kristen tro. Alltifrån min glada ungdoms dagar då jag på högstadiet fick försvara min kristna tro mot min socialistiska teckningslärares intellektuella angrepp. Han måste ha känt sig oerhört road av att reta upp klassens två frikyrkopojkar! Det var säkert inget ont menat av honom, utan snarare en intellektuell lek och ren diskussionslusta. Men, det var så det började! Den tidiga ungdomens bibelläsning och fördjupande i läran om Jesu återkomst (det var på den tiden jag började inse att pretibulation rapture är fel) gick smidigt över till läsning av kreationistisk litteratur och apologetik à la Francis Schaeffer och C S Lewis. Fortsätt läsa ”Ledig post”

Sissel, Jesus och religionen

En sak är säker, varje jul blir det Kalle Anka och Sissel! Den norska sångerskan kommer fram varje jul och förgyller våra julstämningstörstande själars längtan efter glans och skimmer. Och, som hon säger, alla blir mer religiösa när det är jul. Och det är ganska intressant. Jag har själv tänkt på det många gånger, att vid juletid så samlas var och varannan människa på julkoncerter, sitter och ser på soffprogram på TV där julsånger sjungs, och det är inte vad som helst som sjungs. Det är kristet! Det handlar om evangelium, om att Gud blev människa, föddes i ett stall, frälsaren har kommit till jorden för att rädda oss från våra synder, inkarnationen, jungfrufödelsen, Jesus Guds Son. Fortsätt läsa ”Sissel, Jesus och religionen”