Oro kring den nye påven och läroämbetet

Det verkar som om den nye påven Franciscus olika uttalande i intervjuer och liknande vållar en hel del oro i katolska kretsar. Tidningen Katolsk observatör har publicerat en artikel skriven av två italienska journalister, en intervju med de två journalisterna och en ledarartikel om saken, Får man kritisera påven? Se även länkarna till den första artikeln. Den förre pingstpastorn och snart upptagne katoliken Martin Ekenvärn skriver också om det på sin blogg, liksom Henrik Engholm, före detta äldstebroder i en pingstförsamling i Norrland och lärare på Livets Ords universitet.

Det är intressant att ha detta med i sitt perspektiv när man funderar över den senaste tidens diskussioner om läroämbete, vilket jag bland annat själv har varit delaktig i. Begreppet ”läroämbete” är ju inte ett helt oproblematiskt begrepp. Vi kan ganska lätt utifrån vårt protestantiska perspektiv av stora kyrkosplittringar och många tusen olika samfund ibland längta efter mer fasthet och ordning. Det är då lätt att fascineras av det vi uppfattar som en sådan fasthet i den Katolska kyrkan och dess påveämbete. Katolikerna talar ju om ett Kyrkans läroämbete, magisterium, och ser det framför allt förkroppsligat i påveämbetet, som anses kunna uttala sig med ofelbarhet när påven så vill. Dvs, allt en påve säger anses inte ofelbart, men i vissa lägen kan han välja att uttala sig ofelbart i lärofrågor och så att säga sätta ned foten och avsluta diskussionen.

Fortsätt läsa ”Oro kring den nye påven och läroämbetet”

John Stott, medlemskap i församlingar, församlingstukt och annat

Jag noterar att den världskände predikanten, kyrkoherden emeritus i All Souls Church, London, England, John Stott, fyller 90 år. Per-Axel Sverker har skrivit en artikel i Dagen om detta.

Stott är kanske en av 1900-talets främsta och mest välkända evangelikala teologer och förkunnare. Hans inflytande är enormt och har jämförts med Billy Grahams. Bland annat, så var det John Stott som till stora delar låg bakom ett av 1900-talets främsta kyrkliga/kristna dokument, Laussannedeklarationen från 1974. John Stott var på många sätt en föregångsman när det gäller att bygga kristna församlingar i storstäder. Han är och har varit en evangelikal förkunnare som stått mitt på vägen. Läs gärna P A Sverkers artikel, och framförallt, läs Stotts böcker! Man kan också med fördel ta del av det arv Stott lämnat efter sig i form av predikningar, som bland annat finns tillgängliga att lyssna på om man går in på hemsidan i den församling där han varit kyrkoherde under större delen av sin yrkesaktiva tid, All Souls Church. Även hans nutida efterträdare och förkunnare där förtjänar att lyssnas till.

Noterar också att det blivit en stor debatt på Stefan Swärds blogg med anledning av hans reaktion på Pelle Hörnmarks uttalanden i Dagen om medlemskapsbegreppet och församlingstukt. Stefan Swärd anser att Pelle Hörnmark uttalat sig märkligt och otydligt på olika sätt, och riktar en skarp kritik mot denne samt uttrycker viss oro över pingströrelsens utveckling. Han slår också ett slag för församlingstukt.

Fortsätt läsa ”John Stott, medlemskap i församlingar, församlingstukt och annat”

Förändringar i svensk kristenhet

Stefan Swärd skriver på sin blogg om förändringar i svenska kristenhet. Dagen har några artiklar som också belyser det frågan just nu handlar om, dels att ordföranden för den ekumeniska ungdomsorganisationen Equmenia är kritisk mot hur Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet på styrelsenivå har hanterat frågan om homovigslar, dels att missionspastorn och förre riksdagsmannen Tuve Skånberg hotar att lämna sin pastorstjänst inom Svenska Missionskyrkan om styrelsen håller fast vid sitt beslut att öppna för homovigslar. Fortsätt läsa ”Förändringar i svensk kristenhet”

Helm’s Deep och andra slagfält

Eftersom det händer att jag ibland läser olika bloggar och hemsidor på nätet, så inträffar det stundom att jag hittar något intressant. Och det vill jag gärna dela med mig av i detta inlägg. Fortsätt läsa ”Helm’s Deep och andra slagfält”

Ekumenik eller religionsdialog?

Svenska kyrkan har idag fattat ett historiskt viktigt beslut, då kyrkomötet med stor majoritet fattat beslutet att införa vigsel av homosexuella par i kyrkan, och att kalla även det äktenskap. Det är historiskt, därför att Svenska kyrkan därmed fattat ett officiellt och bindande beslut som innebär att de anser sig själva högre än Gud, att den anser sig själva ha bättre bedömningsförmåga än den helige Ande, att de kan ta sig rätten att välsigna det Gud i himlen fördömer som synd och orättfärdighet. Den självklara frågan man kan ställa sig i detta sammanhang är därför ganska självklart: Är Svenska kyrkan fortfarande en kristen kyrka? Fortsätt läsa ”Ekumenik eller religionsdialog?”