Lärdomar från 100-talet

image-2016-10-29-at-22-35

Hur gör man som pingstpastor eller som annan protestantisk pastor eller präst, om man upptäcker att den kristna kyrkan redan på 100-talet var katolsk? Lutheraner och anglikaner har inga problem med biskopar – det har dock många frikyrkliga. Men alla dessa har problem med att tala om Skrift och Tradition. Och de har problem med att erkänna påveämbetet. Hur gör man då man upptäcker att allt detta finns i ett tidigt utvecklingsstadium redan i 100-talets kyrka? Ska man dra den naturliga konsekvensen av det och bli katolik eller ska man försöka hitta bortförklaringar?

Kyrkofadern Irenaeus, som levde ungefär 130-200 och var biskop i Lyon, skrev mot slutet av 100-talet ett stort verk med titeln Mot heresierna. I detta verk bekämpar han de olika gnostiska heresier som plågade kyrkan på denna tid. När man läser vad han skriver och hur han argumenterar, så tycker jag att det är slående hur katolsk och totalt annorlunda gentemot min tidigare protestantiska bakgrund han är i sin argumentation.

Irenaeus hänvisar inte bara till Skriften som högsta auktoriteti sin argumentation, som en protestant skulle ha gjort. Han hävdar inte bara att det är självklart vad Skriften säger. Han hänvisar till (1) apostolisk succession – den rätta raden av biskopar i succession från apostlarna, (2) apostolisk tradition – som är både apostlarnas förkunnelse och den traditionella tolkningen och förståelsen av läran, (3) Skriften och till (4) biskopsstolen i Rom. Allt detta är viktigt för honom. Och allt detta hör ihop.

Fortsätt läsa ”Lärdomar från 100-talet”

Var den tidiga kristna kyrkan protestantisk eller katolsk?

Det finns flera katolska läror och traditioner som Anders Gerdmar i sin bok ”Guds Ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk” menar är ”efterbibliska” och därmed felaktiga, men som vi katoliker menar är bibliska och sanna. Anders Gerdmar vill reducera vad man får och inte får säga är kristen lära till vad han och andra protestanter förmår läsa ut ur bara Bibeln. Det är det som menas med Skriften allena (sola scriptura). Och det får märkliga konsekvenser. Gerdmar måste dra ner en ogenomtränglig mental rullgardin mellan den siste apostelns död och den närmast efterföljande kyrkohistorien.

church-192583__180Problemet med säga att endast Bibeln är källan och normen för vad som är kristen tro är förstås att läran om Skriften allena i sig själv inte håller för det måttet. Det står inte i Bibeln att det är bara det som uttryckligen skrivs i Bibeln som är enda källan till kristen lära. Det står däremot tydligt i Bibeln att vi som kristna ska följa både den muntliga och den skrivna förkunnelsen/undervisningen. Se till exempel vad Paulus skriver i 1 Kor 11:2, 23 och 15:1-3.  Eller 2 Thess 2:15, där det står:

Fortsätt läsa ”Var den tidiga kristna kyrkan protestantisk eller katolsk?”

Intressant av Ulf Ekman – men följdfrågor kommer

Det har börjat komma fram en del intressanta ting i den senaste tidens olika debatter i kristna tidningar och på bloggar. Det senaste är Ulf Ekmans artikel i Dagen idag: Församlingen är ingen isolerad ö. Den är i sin tur närmast ett svar på Sigvard Svärds artikel i gårdagens Dagen, där han ställde frågan: Hade Livets Ord grundats idag?

Ekman skriver huvudsakligen om den viktiga frågan om hur teologin/läran ska skötas hos oss kristna idag. Han skriver detta med utgångspunkt från de debatter som uppstått bland annat i samband med den s k  piensoho-debatten, även om han inte direkt nämner det. Några pingstpastorer i ledande ställning gjorde då klart att i pingströrelsen så sköts teologin av och i den lokala församlingen. Varje församling är en autonom enhet och kan själva bestämma över sin teologi och är i princip inte ansvarig inför någon.

Fortsätt läsa ”Intressant av Ulf Ekman – men följdfrågor kommer”