Tankar kring apologetik – och nya böcker

img_2829Mina tankar kretsar mycket kring det som Petrus skriver om i sitt första brev: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp” (1 Pet 3:15). Det har alltid varit en drivkraft för mig, inte bara i mina teologiska studier, utan också i annat. Petrus menar att vi kristna ska kunna ge intellektuella skäl för vår tro. Och det har varit en självklarhet genom hela den kristna historien. Man har alltid ansett att den kristna tron är den högsta graden av förnuft. Den riktigt förnuftige och vise blir kristen. Därför har jag just införskaffat dessa två nyutkomna böcker. Den ena skriven av den kände reformerta pastorn Tim Keller och den andra av den kända katolske apologeten Jimmy Akin. Jag har ju inte hunnit läsa någon av dessa böcker, men utifrån mina förutfattade meningar och kännedom om dessa båda, så tror jag att båda är mycket bra böcker. Keller har skrivit en bok utifrån sin framgångsrika församlingsbyggarverksamhet i New York och riktat den mot frågor som har att göra med hur man talar kristen tro i en sekulariserad och skeptisk omvärld. Jimmy Akin har skrivit en sort apologetisk ”Dagens-andakt-bok” som tar upp alla tänkbara frågor som spänner över hela registret – från klassiska gudsbevis, via frågor som rör kristen tro kontra annan tro, till den katolska tron specifikt. Han har skrivit ett kapitel för varje dag på året, ca en sida långt kapitel per dag. Det är alltså inte en andaktsbok, utan en bok som svarar på en apologetisk fråga per dag under året. Strålande idé.

Fortsätt läsa ”Tankar kring apologetik – och nya böcker”

Tidskriften Inblick och behovet av att vara anti-katolik

Det är intressant att läsa vad som händer i den protestantiska världen i Sverige idag. Många är uppriktigt rädda! De fruktar att den Katolska kyrkan ska växa och göra Sverige katolskt igen. Och allt detta beror på en handfull konvertiter varav Ulf Ekman och Peder Bergqvist på stiftelsen Berget kanske är de mest kända, samt någon enstaka blivande katolik som jag själv. De sista månaderna har flera artiklar i tidningen Dagen till synes oprovocerat gett uttryck för denna fruktan. Bloggen Aletheia har alltid och konsekvent varit rädd för detta, långt innan någon känd person konverterade. Och nu senast har tidningen Inblick gett uttryck för detta i sitt förra nummer (18 feb 2016), i vilket man ägna både ledarartikeln och tre andra artiklar åt detta fenomen.

IMG_2317Detta är inget jag vill ironisera över. De har naturligtvis rätt att oroa sig. Vi vill verkligen åter göra Sverige katolskt! Riktigt katolskt! Det är den enkla sanningen. Och vi som är konvertiter eller blivande sådana – från att ha varit aktiva kristna troende i protestantiska sammanhang – vi är naturligtvis extra medvetna om detta. Kanske mer än de flesta som är födda katoliker. De senare har på grund av historien i vårt land ofta en ganska försynt inställning, en sorts attityd av att inte vilja förnärma eller göra väsen av sig. Det har varit nog svårt att vara katolik i Sverige ändå. Ända fram till 1950-talet var det till exempel omöjligt för en katolik i Sverige att studera till läkare eller bli rektor för en skola. Med en sådan bakgrund formas man till en viss försiktighet. Med en sådan bakgrund i Sverige, har svenska katoliker snarast som regel haft en sorts inställning av att ”bara du låter mig finnas i fred, så ska jag inte störa dig”. Och kanske har vissa missförstånd om vad Andra Vatikankonciliet säger om ekumenik bidragit till att befästa denna inställning. Men det är annorlunda med oss som kommer in i det hela i vuxen ålder.

Fortsätt läsa ”Tidskriften Inblick och behovet av att vara anti-katolik”

Läsning, fördjupning och bloggens framtid

Jag har bloggat sedan april 2009. Under denna tid har jag publicerat i genomsnitt 5 inlägg per månad eller 1,2 inlägg per vecka, grovt räknat. Ibland har jag gjort en del längre uppehåll. Ibland har det varit för att inspirationen tryter. Ibland för att tiden inte riktigt räckt till. Ibland blir det uppehåll av samma skäl som till exempel pastorer, präster eller lärare har när de behöver en längre tids uppehåll för vila och förnyelse. Ibland behöver man fylla på förrådet, så att det inte känns lika upprepande och enformigt. Ibland måste man ägna tid åt att läsa i stället för att skriva. Och det blir extra viktigt i min situation, då jag ju är inne i en övergång från att vara protestantisk pastor till att vara katolsk lekman. Jag läser mycket. Och här när några exempel:

The Catholic Controversy – St Francis De Sales’ Defense of the Faith.

Jag har inte läst den ännu, men ser mycket fram emot att läsa den, då jag läst mycket om den. Den är en sammanställning av ett stort antal traktat skrivna av prästen Francis De Sales (1567-1622). Han var en ung katolsk präst som skickades till staden Chablais, som 60 år tidigare hade blivit omvänd till kalvinismen av reformatorn Jean Calvin. De Sales uppdrag var att återevangelisera regionen och göra invånarna till katoliker igen. Och trots mycket hårt motstånd och förföljelse lyckades han genomföra uppgiften. IMG_2299För att kunna komma till tals med de mycket motsträviga människorna i området, skrev han en traktat i veckan och gick sedan och stoppade in den under invånarnas dörrar, så att de i hemlighet skulle kunna våga läsa argumenten för att återgå till den katolska kyrkan. Ingen ville ju visa öppet att man vågade tänka sig den tanken. Francis De Sales lyckades till slut så bra med sin uppgift, att upp till 72.000 människor till slut lämnade den reformerta kyrkan och blev katoliker, övertygade av De Sales argumentation. Detta är alltså ett stycke klassisk katolsk apologetik från slutet av reformationstiden. Fortsätt läsa ”Läsning, fördjupning och bloggens framtid”

Till trons försvar

Tyvärr har jag inte haft möjlighet att denna gång delta i den apologetikkonferens som just ägt rum i Stockholm, där den välkände kristne apologeten William Lane Craig har talat. Men jag kan desto mer glädja mig över att en hans mer lättillgängliga böcker nu har kommit ut på svenska. Den heter Till trons försvar – handbok i kristen apologetik och har utgivits av Credoakademin. Jag har läst den på engelska tidigare, den utgavs ursprungligen 2010. Det är en bok som jag varmt kan rekommendera. Jag tror också som det står i Dagens reportage att vår tids människor egentligen inte är fullt så postmoderna som många vill ge sken av. Ingen kan leva med total relativism i praktiken. Livet och verkligheten är inte sådan. Den moderna nyateismens förespråkare gör allt de kan för att motbevisa all religion och särskilt kristendomen. För dem är det inte frågan om att allt är relativt och att var och en blir salig på sin tro. Där är det svart och vitt som gäller. Därför blir apologetik av det slag Craig bedriver mycket viktigt. Han visar med tydliga intellektuella argument att den kristna gudstron är rationell och att ateism och agnosticism inte är det.

Fortsätt läsa ”Till trons försvar”

Att försvara den kristna tron med förnuft och precision – 1

Jag har den senaste tiden läst en bok som jag önskat att jag hade haft i min hand redan när jag var i övre tonåren. Jag talar om den kände apologeten William Lane Craigs senaste bok, On Guard – Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2010). Under de sista veckorna har jag också predikat några gånger om hur man kan försvara den kristna tron och ge svar på vanliga frågor som icke troende ställer och då haft stor nytta av denna bok. När jag skriver ”försvara den kristna tron” syftar jag inte bara på en allmänt defensiv hållning där vi bara försvarar oss mot invändningar, utan också på en offensiv hållning där vi aktivt ifrågasätter andra förhållningssätt, som t.ex. ateismen och sekularismen.

När jag under tonåren och strax därefter läste mycket apologetisk litteratur, hette det ofta att de traditionella/klassiska så kallade ”gudsbevisen”, som Craig skriver om, var passé. Det hette att filosoferna sedan Upplysningstiden visat att de inte längre var hållbara. Ofta framkom den inställningen både i kristen litteratur och i skolans religions- och filosofiundervisning. Och fortfarande är väl det en allmänt utbredd uppfattning. Det visar sig att även William Lane Craig hade samma erfarenhet som ung teologistuderande, men att han via en speciell bok fick upp ögonen för att så inte var fallet. Därefter har han ägnat sitt liv åt att återuppliva dessa argument för den kristna tron. Fortsätt läsa ”Att försvara den kristna tron med förnuft och precision – 1”