Lyssna – om äktenskap, samboförhållande och skilsmässa

Den 22 januari i år hade jag den stora äran att få hålla två bibelstudier i Helsingborgs pingstförsamling om ämnet äktenskap och samboförhållande. Jag passade på att väga in frågan om skilsmässa också, eftersom de bibeltexter som behandlar det ämnet i sig avslöjar så mycket vad äktenskap rent faktiskt innebär i positiv bemärkelse.

Jag slår fast att äktenskap enligt Bibeln alltid är frågan om ett äktenskap enligt lagen, dvs enligt Bibeln skulle inga sambopar räknas som gifta. Man räknas inte som gift bara för att man har regelbunden sex med en och samma partner och bor ihop. Inte enligt Bibeln.

Fortsätt läsa ”Lyssna – om äktenskap, samboförhållande och skilsmässa”

Äktenskap och samboförhållande

Jag ser att Stefan Swärd för en intressant diskussion på sin blogg om äktenskap, samboskap och sex. Det är bra, det behövs verkligen att vi kristna samtalar om dessa frågor. Inga gamla sanningar är någonsin så självklara och skrivna i sten att de inte ständigt måste beröras igen. Jag tänker inte skriva något längre inlägg just nu, men bara ge några kommentarer.

När Bibeln skriver om äktenskap, så syftar den faktiskt på en juridisk handling (minst). Det är inte som vissa personer idag tycks tro, att man bara låg med varann och så var man gift. Utan det var faktiskt alltid frågan om någon form av juridisk handling, på något sätt inför samhället. Det finns flera bibelsammanhang man skulle kunna anföra, men jag tänker i denna stund på dessa: Fortsätt läsa ”Äktenskap och samboförhållande”

Pingströrelsen om homovigslar

Vi lever i turbulenta tider när det gäller den kyrkliga kartan. I Dagen idag skriver tre svenskkyrkliga präster en artikel där de säger, att den lokala ekumeniken krackelerar. Det är Carl-Erik Sahlberg (St Clara, Stockholm), Christian Braw (författare, docent vid Åbo akademi) och Bengt Holmberg (professor emeritus i Nya testamtent). De tre herrarna andas ett beklagande att Svenska kyrkan från att i 1900-talets första hälft varit drivande i ekumeniska frågor med personer som Nathan Söderblom i ledningen, numera avlägsnar sig från andra kyrkor, bl a genom beslutet att ändra äktenskapsbegreppet till att även omfatta vigsel av samkönade par. De menar att detta beror på Svenska kyrkans kris i allmänhet, dess utanförskap i förhållande till den karismatiska rörelsen och dess liberala teologi. Författarna poängterar att detta leder till att tidigare gott lokalt ekumeniskt arbete nu försämras.

Dagen har också en artikel som beskriver den nu uppkomna situationen i Svenska kyrkan, och säger att det i var sjätte församling i SvK inte finns någon präst som vill viga samkönade par. En kyrkoherde i Norrland uttrycker farhågor för ett framtida vigseltvång för präster och för att det kan bli problem för de präster som inte utför homovigslar att få anställning som präst i framtiden.

Inom Svenska Missionskyrkan har styrelsen för samfundet tagit beslutet att det är upp till varje församling att själv fatta beslut i frågan, och därmed öppnat upp för homovigslar. Många ledande förkunnare inom samfundet samlar sig nu till ett upprop gentemot detta. Beslutet från styrelsen anses inte vara demokratiskt förankrat i rörelsen och ett stort svek gentemot den evangeliska tro som annars förkunnats där.

Som pingstpastor är det därför med glädje och tacksamhet jag konstaterar att det är annorlunda hos oss. Det finns nu ett policydokument från Pingst centralt, som kort förklarar var pingströrelsen står i denna fråga. Fortsätt läsa ”Pingströrelsen om homovigslar”

Svenska kyrkan – ord och handling

Jag konstaterar att det kan få allvarliga konsekvenser om man talar som folk gör mest, i Svenska kyrkan. Den frispråkige prästen Dag Sandahl är nu kallad till Växjöbiskopen för uppsträckning. I den kyrkan är det mycket allvarligt om man i sitt tal uttrycker ”fel åsikter”, för det är det som det egentligen handlar om, och inte om vissa grova uttryckssätt. Att teologin och därmed praxis sedan länge gått fullständigt åt helvete (jag menar bokstavligt!) inom Svenska kyrkan, är det numer ingen som tänker på. Det är bara pensionerade biskopar som vågar säga vad de tycker, förutom Dag Sandahl förstås. Intervjun med den förre biskopen för Visby stift, Biörn Fjärstedt, är en uppfriskande läsning. Fortsätt läsa ”Svenska kyrkan – ord och handling”

Homovigslar igen

”Homovigselbeslut borde utretts bättre” är rubriken i Dagen. Det är en av de ledamöter i Svenska Missionskyrkans styrelse som reserverat sig mot styrelsens beslut att öppna för samkönade vigslar, som säger så. Det är väl på ett sätt bara att hålla med, på ett sätt… Fortsätt läsa ”Homovigslar igen”

Ben Witherington III tycker som TomWright angående homosexuella biskopar…

Just nu är ju ämnet homosexualitet och homovigslar ett aktuellt ämne, särskilt i dessa Pridefestivalens  dagar. Jag tycker att den amerikanske professorn i Nya testamentet, Ben Witherington III, skriver ett bra inlägg om detta på sin blogg. Han är väl värd att läsa. Han anknyter till en artikel av den engelska biskopen Tom Wright (också känd som N T Wright). Fortsätt läsa ”Ben Witherington III tycker som TomWright angående homosexuella biskopar…”