Är söndagsskolan verkligen viktigare än gudstjänsten?

Dagen har idag en artikel med rubriken ”Andreas Tärnvind: ’Söndagsskolan viktigare än gudstjänsten'”. Den som säger det, sägs vara svensk frikyrklighets mest tongivande barnledare. Ingressen säger: ”Pastorer och samfundsledare borde ta sitt ansvar och prioritera utifrån det alla egentligen vet: Att söndagsskolan är viktigare än gudstjänsten.” Jag frågar: Kan det verkligen vara möjligt? Med tanke på den enormt dåliga statistik vi har när det gäller söndagsskolans resultat, måste svaret på den frågan bli ett rungande nej! Men, missförstå mig rätt.

Fortsätt läsa ”Är söndagsskolan verkligen viktigare än gudstjänsten?”

Varför gömmer sig stiftsledningen?

Jag får nog lov att säga, att prästen Ulla Karlssons har en viss poäng med sitt överklagande av domkapitlets beslut i den märkliga situationen som nu har uppstått i hennes fall. Som tidningarna tidigare skrivit och som jag också tidigare har kommenterat, så gäller fallet en präst i Svenska kyrkan som inte längre tror på den kristna lärans centrala delar, om Gud, synd och försoning, och som därför anser det vara groteskt att tala om Jesu försonande död på korset. Att Gud skulle kräva något sådant av sin Son är vedervärdigt, enligt henne. Hon skrev en del artiklar om detta och gjorde sina ståndpunkter klara och offentliga. I samband med det uppstod en diskussion om en präst verkligen kan tro och ge uttryck för dylika tankar. Domkapitlet gav henne en prövotid på tre år under vilken man ska utreda hennes teologi.

Fortsätt läsa ”Varför gömmer sig stiftsledningen?”

Gud tar inte tillbaka sin kallelse

Även jag beklagar, liksom Sven Nilsson, den ersättningsteologiska tendens som man kan märka bland många frikyrkliga kristna idag. Det är tragiskt när kristna svenskar inte kan inse att Gud är trogen och lojal även mot sitt lite äldre folk Israel. Men, man kan förstå att många successivt faller till föga för det enorma massmediala tryck som en ensidig Mellanösternrapportering i olika nyhetsmedia innebär. För en utmärkt inblick i detta, läs gärna utdraget från Lars Adaktussons nya bok och artikeln, som publicerats i Dagen idag. Där framgår det tydligt vilken ensidighet som kännetecknat även public service. Inte för att det är något nytt, kanske, men det är alltid extra intressant när det kommer från någon inifrån.

Här är några tankar: Fortsätt läsa ”Gud tar inte tillbaka sin kallelse”

Är kyrkan bara vår föreningslokal?

C-H Jaktlund skriver i Dagen om uthyrning av frikyrkor, föranlett av den diskussion som förts angående det faktum att Filadelfiakyrkan i Stockholm hyrs ut till olika koncerter med artister som utifrån kristen synpunkt kan väcka en del tveksamma frågor. Inget i artikeln är väl särskilt uppseendeväckande och inget är något som man inte hört förut, men det ger en lite märklig känsla. Jag är kritisk, inte utifrån någon sorts färdig rationalistisk teologi från min sida, utan snarare utifrån en intuitiv magkänsla jag har att detta är fel. Den känslan bygger jag givetvis på ett sorts tänkande som jag tror är informerat utifrån Skriften. Men, jag är inte teologiskt färdig på denna punkt. Jag sympatiserar också med Daniel Forslunds inlägg om detta på Aletheia.

Jaktlund tycks mena att en kyrka som lokal i sig inte har någon särskild betydelse som heligt rum eller liknande.  Fortsätt läsa ”Är kyrkan bara vår föreningslokal?”

Postmodernismen är död!

Den kristne amerikanske skribenten Collin Hansen skriver ett intressant inlägg om att postmodernismen är död, men inte helt borta. Han hänvisar bland annat till en artikel av författaren Edward Docx (av vad jag förstår en icke religiös författare) med titeln Postmodernism is dead, i tidskriften Prospect. Intressanta tankegångar, tycker jag. Påminner mig en del om de böcker av Francis Schaeffer jag läste i min ungdom – han var faktiskt lite ”profetisk”. (På sajten Rom1017 kan man hitta ett antal föreläsningar av Schaeffer tolkade till svenska). Tankesätt som de postmoderna håller i längden inte att leva med. Jag rekommenderar de intresserade att läsa dessa artiklar. Hinner inte just nu skriva utförligare om detta. En given och synnerligen intressant fråga är dock:

Fortsätt läsa ”Postmodernismen är död!”

Finns det heliga lokaler?

Det är idag relativt vanligt att olika frikyrkoförsamlingar hyr ut sina gudstjänstlokaler till olika andra ändamål än gudstjänst och liknande. Exempel på det är när man t.ex. hyr ut kyrkan till någon vanlig konsert, konferens eller skolavslutning. Ibland uppstår en diskussion kring detta, då somliga upplever att kyrkan hyrts ut till någon form av tveksam aktivitet. Ett nyligt exempel på detta är den uppmärksamhet som uppstått på grund av att Filadelfiaförsamlingen i Stockholm var på väg att hyra ut sin kyrka till en konsert med ett rockband som står för någon form av ockultism. Detta stoppades i sista sekund, när man blev uppmärksammad på vad som var på gång.

Församlingens föreståndare kommenterar nu saken i Dagen och menar att byggnaden i sig inte är helig, utan att det är de kristna människorna som är Guds boning, inte kyrkolokalen. Därför kan kyrkan även i fortsättningen hyras ut till andra saker än rent kristen verksamhet. Han menar att detta har förankring och stöd även i Lewi Pethrus tänkande.

Fortsätt läsa ”Finns det heliga lokaler?”