Gott nytt år!

Jag vill härmed tillönska alla läsare av denna blogg ett gott nytt år!

Bilden är ett par månader gammal och är tagen från en balkong på min arbetsplats.

Det har hänt mycket under året som gått. Vissa månader har jag bloggat flitigt, vissa månader inte alls. Och så har det väl alltid varit. Men förhoppningsvis kommer jag att bli mer jämnt flitig under året som kommer. Denna nyårsafton kommer jag dock inte att dela med mig av fler djupa tankar.

Gott nytt år och god fortsättning!

Ett blogginlägg som inte borde ha behövts skrivas

Jag har nyligen blivit utsatt för ett grovt verbalt personangrepp från en annan bloggare – Bengt Malmgren. Jag har funderat länge på om jag skulle svara eller inte. Men till slut har jag kommit fram till att jag ändå ska skriva ett enkelt svar, eftersom jag tycker att denne bloggare har gjort en grov och lögnaktig svartmålning av mig som person i det han skriver. Han har gjort det delvis genom lösryckta citat och påståenden, delvis genom rena felaktigheter och han försöker själv spela rollen som oskyldig. Jag beklagar verkligen att jag måste använda min blogg till detta försvarstal. Det strider mot allt vad jag vill ha bloggen till. Men tydligen måste man ibland ”tala såsom en dåre”. Det är väl lika bra att inse det. Jag vill med detta inlägg bara tillbakavisa falska anklagelser och lögnaktig beskrivning av mig som person. Jag önskar ingen diskussion. Det bästa vore om Bengt Malmgren tog bort sitt blogginlägg, så tar jag bort detta. Men eftersom han skrivit på sin blogg, så känner jag mig nödgad att komma med detta tillrättaläggande.

Fortsätt läsa ”Ett blogginlägg som inte borde ha behövts skrivas”

Vad sade jag i Dagen om ekumeniken och påven?

img_2288Jag är idag intervjuad i tidningen Dagen med anledning av påven Franciscus besök i Skåne nästa vecka. Dock tycker jag inte att det framgår riktigt tydligt vad jag egentligen ville ha sagt. Och det kanske är mitt fel. Jag kanske inte uttryckte mig tillräckligt tydligt. Att bli intervjuad i telefon om stora och komplexa frågor är inte alltid så enkelt. Och jag har nu förstått att det har skett ett missförstånd i kommunikationen angående korrekturen. För det mesta, gör sådant här kanske inte så mycket. Men med tanke på att jag ibland på ett hovsamt sätt framlägger min mening i olika kontroversiella frågor och deltar i debatter, vill jag gärna förtydliga det som sägs i artikeln att jag har sagt, så att inga missförstånd ska råda. Den artikel jag syftar på har rubriken, ”Vi har lämnat stridigheterna” 

När det gäller protestantiska samfund har jag sagt ungefär följande:

Fortsätt läsa ”Vad sade jag i Dagen om ekumeniken och påven?”

Ledarsida eller debattsida – om kommentarer på bloggen

Vad är denna blogg? Vad är syftet med den?

Om jag ska fatta mig kort, så är denna blogg min plattform där jag bedriver opinionsbildning för mina åsikter. Den är däremot inte ett allmänt diskussionsforum eller någon akademi där alla olika åsikter ska få brytas något så när rättvist. Det är inget fel med det sistnämnda, men det är inte det som är denna bloggs syfte. Här driver jag min linje med mina åsikter. Gärna i dialog med andra, både med dem som säger emot mig och med dem som håller med mig. Men till syvende och sist är det min linje som gäller på denna blogg.

Det betyder att denna blogg mer kan jämföras med en tidnings ledarsida än med samma tidnings debattsidor. Den kan mer jämföras med en politisk plattform för något parti än med någon statsvetenskaplig eller ekonomisk institution vid universitetet. Det betyder inte att jag gör avkall på sanningsfrågor, faktakunskap eller vetenskaplig grund, men det betyder att jag inte försöker ge lika stort utrymme åt alla åsikter. Jag driver en linje i det jag skriver. Jag driver inte ett allmänt samtalsforum som ska vara lika för alla. Det betyder att jag försöker skriva akademiskt korrekt, men dock inte akademiskt. Jag skriver inte uppsatser här som ska läggas fram vid något universitet.

Fortsätt läsa ”Ledarsida eller debattsida – om kommentarer på bloggen”

Är Skriften allena förenlig med Skriften?

I föregående inlägg skrev jag att jag tyckte att Anders Gerdmars resonemang i hans bok Guds ord räcker – evangelisk tro kontra romersk-katolsk var tunt och märkligt. I detta inlägg vill jag visa läsaren på en sådan sak.

Ett av de tydligaste exemplen rör frågan om Skrift och Tradition, och om den protestantiska principen sola scriptura (Skriften allena). Här visar det sig att Gerdmar, i sitt kapitel Om Bibeln och traditionen, inte förmår bevisa denna lära utifrån Bibeln, och att den läran därför inte håller för sitt eget mått. Inget av de bibelord Gerdmar anför i sitt kapitel om detta, handlar överhuvud taget om Skriften allena. Samtidigt visar det sig att den katolska läran om Skrift och Tradition har ett stort stöd i Bibeln, långt större än andra läror som många protestanter håller för sanna. Jag ger exempel.

Fortsätt läsa ”Är Skriften allena förenlig med Skriften?”