Varför somliga missförstod Jesus

I dag på mässan lade jag märke till en sak i Bibeln som jag aldrig tänkt på tidigare. Och jag har varken hört någon annan tala om det eller skriva om det. Det var vid läsningen av dagens evangelietext som jag slogs av orden: ”Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du

Fortsätt läsa

Finns det utombibliska läror som både protestanter och katoliker tror på?

Finns det utombibliska traditioner eller läror som både protestanter och katoliker tror på? Många protestanter brukar ofta kritisera oss katoliker för att vi tror på utombibliska traditioner, att vi tror på läror som inte direkt kan utläsas ur Bibeln. Vi kritiseras för att vi tror att den gudomliga uppenbarelsen inte bara är given till kyrkan genom Bibeln utan också genom den muntliga traditionen. Vi kritiseras också för att vi tror att Gud har gett kyrkan ett läroämbete som han leder

Fortsätt läsa

Svar till Joakim Lundqvist om Maria och helgon

Livets ords pastor Joakim Lundqvist har skrivit ett blogginlägg som svar på mitt tidigare inlägg ” 8 bibliska punkter som stödjer den katolska tron på helgon och Maria”. Det är bra formulerat och i en god ton. Vi har naturligtvis olika uppfattningar i sakfrågan och ingen av oss räknar väl med att det blir annorlunda av en debatt av detta slaget. Men jag vill ändå passa på att förtydliga några saker om det vi samtalar om. Bön till Maria och

Fortsätt läsa

8 bibliska punkter som stödjer den katolska tron på helgon och Maria

Jag blev katolik i juni förra året. Som en följd av det har min bibelläsning ökat. Och många gånger slås jag av saker som jag förut läst många gånger, men inte reflekterat särskilt mycket över. Det finns flera bibeltexter som jag i och för sig alltid trott på, men som jag förut inte egentligen har begripit vad jag ska ”göra” med. När jag läste dem förut, tyckte jag de var intressanta men tämligen udda, och därför lade jag dem bara

Fortsätt läsa

Är kristna för fina och heliga för att vara soldater?

Jag har en debattartikel i Dagen i dag som svar på pastor Christian Mölks artikel om att kristna bör satsa på pacifism. Den är på sidan 3 i tidningen. Jag skriver bland annat: ”Blir inte konsekvensen av Mölks resonemang en form av hyckleri? Kristna ska enligt honom åtnjuta lag och ordning genom överhetens försorg – genom våld som är nödvändigt för att inte anarki ska råda – men får inte själva ta del av det som i hans resonemang framstår som

Fortsätt läsa

Bör kristna satsa på pacifism?

Pingstpastor Christian Mölk skriver en debattartikel i tidningen Dagen i dag med rubriken Kristna bör satsa på pacifism, i vilken han argumenterar för att kristna ska vara pacifister. Jag menar dock att hans resonemang är mycket tunna ur flera synvinklar. Som pingstpastor vill han bygga sin tro och etik på bibeltexterna, men det är just hans utläggningar av dessa som inte håller. Risken är att han målar upp vad som kan uppfattas som ett hyckleri, att kristna gladeligen ska åtnjuta

Fortsätt läsa

Varför borde du uppskatta kejsar Konstantin den store?

År 306 blev en man vid namn Konstantin kejsare i en del av det Romerska riket. Från 312 härskade han över hela den västliga delen av riket och han hade strax innan blivit kristen! Därför genomförde han att kristendomen från och med 313 blev en tillåten/laglig religion i hela det Romerska riket. Samma kyrka som bara ett par år innan, i början på 300-talet, hade fått utstå sin kanske allra värsta förföljelse, den så kallade diocletianska förföljelsen. Nu blev samma personer som förut blev fängslade

Fortsätt läsa

Vem bestämmer vad som är den rätta kristna läran?

I den hårda debatten om hur man ska tolka bibeltexterna om skapelsen och syndafallet, som pågått på bland annat Stefan Swärds blogg men även i kristna tidningar som Dagen, Världen idag och Sändaren, har nu Sune Fahlgren som är universitetslektor på Teologiska Högskolan i Stockholm, i tidningen Sändaren gjort ett kraftigt angrepp mot Stefan Swärd och alla som tycker som honom. Han har buntat ihop dem alla med Donald Trump och menar att de utgör en andlig fara och hotar

Fortsätt läsa

Adam och Eva – historia eller fiktion?

Det har pågått en intensiv debatt på Stefan Swärds blogg om hur man ska tolka 1 Mos 1-3. Frågan gäller bland annat om hur bokstavligt man ska tolka texterna och särskilt huruvida man som kristen måste tro att Adam och Eva var historiska personer och att syndafallet var en historisk händelse. Stefan Swärd hävdar att det är centralt i kristen tro att tro detta, medan andra (en GT-forskare med stark koppling till Örebro Teologiska Högskola), en Equmeniapastor och en annan frekvent

Fortsätt läsa

Ett evangeliskt exodus – varför leder teologistudier så många till Rom?

Hur kommer det sig att dussintals studenter och lärare på ett konservativt evangelikalt teologiskt seminarium i North Carolina, USA, konverterar till den Katolska kyrkan? Detta trots att de studerade och/eller arbetade på ett seminarium som var specialdesignat för att bygga upp en stark evangelikal apologetik, under ledning av sin kände och populära grundare professor Norman Geisler. Och detta trots att Geisler själv har skrivit två böcker som kritiserar den katolska tron utifrån ett evangelikalt perspektiv. En av dessa katolska konvertiter

Fortsätt läsa