Vilka var de vise männen – och är det viktigt?

Vilka var de vise männen, egentligen? Och vad var stjärnan över Betlehem? Ja, alla har väl vant sig vid de traditionella förklaringarna. Och alla sitter vi med en massa tankar om denna berättelse i Bibeln (Matteus evangelium 2:1-12), där vi faktiskt läser in saker i texten som inte står där.

Vi vet inte hur många de var – om de var tre, till exempel. Vi vet inte vad de heter. Och vi vet inte om de hade rest lång väg för att komma till Betlehem. Vi vet inte deras exakta funktion i samhället. Vi vet inget om vilket land de kom ifrån.

Vi vet inte ens om de kom ridande på kameler!

Fortsätt läsa ”Vilka var de vise männen – och är det viktigt?”

Varför borde du uppskatta kejsar Konstantin den store?

År 306 blev en man vid namn Konstantin kejsare i en del av det Romerska riket. Från 312 härskade han över hela den västliga delen av riket och han hade strax innan blivit kristen! Därför genomförde han att kristendomen från och med 313 blev en tillåten/laglig religion i hela det Romerska riket. Samma kyrka som bara ett par år innan, i början på 300-talet, hade fått utstå sin kanske allra värsta förföljelse, den så kallade diocletianska förföljelsen. Nu blev samma personer som förut blev fängslade för sin tro i stället gynnade och hedrade av kejsarmakten. På den tiden sågs detta självklart som ett mirakel från himmelen.

Senare i historien har man kommit att mer betona negativa aspekter av detta – att kyrkan från och med då mer och mer kom att hamna under olika furstars inflytande och med tiden blev en statskyrka. Katoliker och ortodoxa ser i detta i allmänhet en Guds goda hand i historien, som successivt låter sitt rike genomsyra de samhällen där kyrkan finns. Så tänker även många lutheraner och reformerta. Men det finns många röster – inte bara bland olika protestantiska grupper – som snarare ser 300-talet och den epok som inträdde i och med Konstantin som det stora avfallets tid i den kristna historien.

Fortsätt läsa ”Varför borde du uppskatta kejsar Konstantin den store?”

”Överjordisk skönhet och helighet”

IMG_2228Min bakgrund är den svenska frikyrkligheten – mest pingströrelsen. Jag har varit pingstpastor i sex år. Lite av Svenska kyrkan och EFS har jag också med –  och drygt ett år som pastor i en EFS-och Equmeniaförsamling. Men sedan har jag gjort en stor resa. Jag har blivit övertygad om den katolska lärans sanning och blivit katolik. Det var en längre process som ledde fram till detta, och i mitt fall var jag medveten om den från någon gång runt årskiftet 2012-2013, då jag för första gången slogs av tanken att de katolska läran kanske var rätt. Innan dess skulle jag ha avfärdat den tanken som  rent nonsens. Förra året, i slutet av sommaren, började det mer och mer bli klart för mig att jag inte hade något val – min övertygelse var katolsk och jag kunde inte längre stå kvar som protestantiskt pastor eller som protestant. Jag tillkännagav offentligen mitt beslut om detta för församlingen där jag verkade och här på bloggen den 11 oktober 2015 i inlägget Nu går färden till Rom.

Fortsätt läsa ””Överjordisk skönhet och helighet””

Man fick 72.000 kalvinister att bli katoliker

61NiJAtgOCL._SX321_BO1,204,203,200_

Den 26 juni i år blev jag upptagen som medlem i den Katolska kyrkan. Jag skrev då om en speciell bok av Frans av Sales som i engelsk översättning heter The Catholic Controversy – A Defense of the Faith. Då hade jag inte läst den boken, utan bara om den samt givetvis en hel del om Frans av Sales. Men nu håller jag äntligen på med att läsa den. Och det är Inte en dag för tidigt! Så här skrev jag då:

”Jag har valt den franske biskopen Frans av Sales (1567-1622) till mitt skyddshelgon. Han var bland annat biskop av Genéve och verkade i regionen söder därom, eftersom staden Genéve var i kalvinisternas händer. Hela regionen hade blivit kalvinistisk tidigare under 1500-talets mitt, men Frans av Sales verkade för att återkatolicera den.

Fortsätt läsa ”Man fick 72.000 kalvinister att bli katoliker”

Älska din nästa så mycket att du säger sanningen

När det gäller frågor om homosexualitet och hur man ska leva, står katoliker och traditionella protestantiska, evangeliska kristna på samma sida. En person som vet vad hon talar om i denna fråga är den amerikanska före detta professorn i Engelska vid Syracuse University, Rosaria Butterfield.

Hon omvände sig till kristen tro 1999. Fram till dess hade hon levt ett liv som lesbisk och varit sammanboende med sin flickvän. Hon var verksam som professor i Engelska (med huvudvikt bland annat på queer-teori) och aktiv i gay-rörelsen. Nu är hon gift med en man som är reformert pastor.

I artikeln Love Your Neighbor Enough to Speak Truth nyligen, skriver hon bland annat så här:

Fortsätt läsa ”Älska din nästa så mycket att du säger sanningen”

Viktiga protestantiska böcker som hjälpt mig på vägen mot Rom

peterskyrkanNågon gång runt årskiftet 2012-2013 slogs jag för första gången av tanken, att den Katolska kyrkan kanske har rätt. Kanske borde vi alla bli katoliker. Kanske var den protestantiska reformationens brott med den Katolska kyrkan för överilat och för radikalt. Förnyelse kanske var nödvändigt och vissa reformer, men kyrkosplittring och otaliga nya samfund – nej. Som bokälskare vill jag gärna ge några tips på några protestantiska böcker som på olika sätt bidragit till mitt tänkande.

Jag växte ju upp som pingstvän i Örebro på 1970-talet. Jag började läsa teologisk litteratur på allvar under min tonårstid. Och det ledde till att jag utvecklades i min teologi till att vara en sorts reformert och frikyrklig baptist med öppenhet för det karismatiska. Det övergripande var en stark evangelikal medvetenhet. Om någon frågade mig vilken sorts kristen jag var, så svarade jag evangelikal. Och sådan förblev jag ända fram till slutet av min pingstpastorstid i Ängelholm. Jag gjorde min sista arbetsdag som pingstpastor den 31 oktober 2013. Kanske kom de stora förändringarna som ledde till att jag började ifrågasätta denna teologi kom någon gång 2011 och framåt.

Fortsätt läsa ”Viktiga protestantiska böcker som hjälpt mig på vägen mot Rom”