Bloggen fortsätter

Tack för alla reaktioner här och via sociala medier på mitt föregående inlägg! Jag har både funderat över vad jag själv vill och vad olika kommentatorer har sagt. Min slutsats är att denna blogg inte kommer att läggas ner. Jag kommer att fortsätta skriva på denna blogg, men förändra vissa saker.

Till att börja med, så inser jag att denna blogg är en personlig blogg. Det är ju i och för sig inte någon nyhet, men det har fått förnyad innebörd. Bloggen är mina egna tankar och reflexioner över olika teologiska, historiska och samhälleliga frågor – över tid. Det är mina tankar och funderingar, och det utvecklas över tid. Och så kommer det att fortsätta vara. Fast mera tydligt så. Fortsätt läsa ”Bloggen fortsätter”

Är det dags att gå vidare?

Om man ibland sitter och funderar över vad man håller på med – så där i största allmänhet – så kan man ju fundera dels över varför man bloggar och  dels över vad som drar till sig många läsare.

De där två frågorna kan ju i mångt och mycket höra ihop – för egen del. Men inte alltid.

Om jag nu tittar i statistiken på den här bloggen och på vilka blogginlägg som haft flest läsare – som alltså väckt mest intresse – så ser det ut som på följande bild. Det mest lästa kommer först och så vidare. Det här är inte alla inlägg. Det finns sammanlagt 517 inlägg på denna blogg, detta inkluderat. Fortsätt läsa ”Är det dags att gå vidare?”

Vad händer efter döden? – Del 3

Vad händer efter döden? Har människan en odödlig själ? Vad kan texter om spöken, vålnader, andar som talar till levande människor och medier som frammanar dödas andar säga oss om hur dessa frågor kan besvaras?

Vi har i ett par inlägg behandlat frågan om vad en människa är och vad som händer efter döden. Vi har sett att bibeltexterna talar om att det finns något som man brukar kalla ”ett mellantillstånd” mellan döden och uppståndelsen, då människans ande lever i en medveten tillvaro i väntan på uppståndelse. 

Fortsätt läsa ”Vad händer efter döden? – Del 3”

Vilka föräldrar ska vara mest oroliga?

Enligt en ny forskarrapport från Ruth Institute finns det ett statistiskt samband mellan andelen präster som uppger sig vara homosexuella och de sexuella övergrepp som rapporteras ha utförts av präster och biskopar inom Katolska kyrkan i USA, från 1950 och framåt. Andelen homosexuella bland katolska präster i USA är oproportionerligt stor jämfört med befolkningen i sin helhet, och det avspeglar sig även i mot vilka övergreppen har skett.

Fortsätt läsa ”Vilka föräldrar ska vara mest oroliga?”

Vad händer efter döden? – Del 2

Vad händer efter döden? Har människan en odödlig själ? Kan vi se fram emot en tillvaro mellan döden och uppståndelsen, där vi lever i någon sorts lycklig tillvaro i gemenskap med Herren Jesus? Och hur är det för dem som inte tillhör Jesus Kristus? Säger egentligen bibeltexterna något om detta eller handlar allt bara om uppståndelsen från de döda, någon gång långt in i framtiden?

Fortsätt läsa ”Vad händer efter döden? – Del 2”

Vad händer efter döden? – Del 1

Vad händer egentligen efter döden? Har människan en odödlig själ som lever vidare i ett medvetet tillstånd eller blir det bara som en sömn? Kan man uppleva himmel eller helvete efter döden? Och vad har detta att göra med uppståndelsen i från de döda? Om detta och lite mer handlar följande artikelserie.

Fortsätt läsa ”Vad händer efter döden? – Del 1”