Nio viktiga fakta som kommer att förändra din syn på korstågen

Det är en allmän uppfattning idag att korstågen är någonting som vi i västvärlden behöver skämmas för, i synnerhet vi som kallar oss kristna och i allra högsta grad den Katolska kyrkan. De flesta tror antagligen att vi får skylla oss själva lite grann för all fiendskap som finns mellan västvärlden och stora delar av den muslimska världen, för vi har ju en gång varit imperialistiska och kolonialistiska och angripit de fredliga muslimerna i det heliga landet under korstågstiden. ”Det var ju vi som började”. Enligt allmän uppfattning var också korstågen ett försök att med våld försöka tvångsomvända muslimer till kristen tro.

Den uppfattningen delas också av förmodligen de flesta i den muslimska världen. Fortsätt läsa ”Nio viktiga fakta som kommer att förändra din syn på korstågen”

Verkligheten och juluppropet

Jacob Sidenvall har skrivit en ledare i Smålandsposten med rubriken Vårt dramatiska migrationspussel. Den borde alla läsa! Han skriver bland annat:

”Författaren och journalisten Gunnar Sandelin har sammanställt belysande statistik från Migrationsverket. Förra året fick nästan 72 000 personer sin asylansökan beviljad. Det innebär att vi förra året gav asyl till nästan tre gånger fler än nordens övriga länder tillsammans trots att vi har snarlika asyllagstiftningar.

Sammantaget med anhöriginvandring innebär det att drygt 150 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige under förra året. Sedan år 2000 har 1,5 miljoner uppehållstillstånd beviljats. Det visade sig också att Migrationsverkets bedömning förändrades under 2016. I januari var andelen som beviljades asyl 38 procent men under årets tre sista månader var det över 70 procent.”

Han skriver längre fram:

Fortsätt läsa ”Verkligheten och juluppropet”

Vem bestämmer vad som är den rätta kristna läran?

I den hårda debatten om hur man ska tolka bibeltexterna om skapelsen och syndafallet, som pågått på bland annat Stefan Swärds blogg men även i kristna tidningar som Dagen, Världen idag och Sändaren, har nu Sune Fahlgren som är universitetslektor på Teologiska Högskolan i Stockholm, i tidningen Sändaren gjort ett kraftigt angrepp mot Stefan Swärd och alla som tycker som honom. Han har buntat ihop dem alla med Donald Trump och menar att de utgör en andlig fara och hotar religionsfriheten.

Diskussionen handlar från början om hur man ska tolka Bibelns ursprungsberättelser. Ska till exempel berättelsen om Adam och Eva och syndafallet uppfattas som en berättelse med en historisk kärna eller inte? Frågan har blivit så brännhet att åtminstone tre kristna tidningar, Världen idag, Dagen och Sändaren alla har haft väl framhävda artiklar i ämnet. Och det är inte så konstigt, då ju frågan faktiskt berör centrala kristna läror om synen på Bibeln som Guds ord och om hur man tolkar Bibeln, men också om centrala lärofrågor om skapelsen och syndafallet.

Jag har skrivit lite om detta i ett tidigare blogginlägg – Adam och Eva – historia eller fiktion?

Fortsätt läsa ”Vem bestämmer vad som är den rätta kristna läran?”

Juluppropets författare förstår inte kritiken

Juluppropets skribenter är missnöjda med den kritik de fått. Och idag har de skrivit en debattartikel som svar i Aftonbladet. Skribenterna visar att de inte förstått vad kritiken gått ut på. Och vi bör komma ihåg att dessa skribenter sannolikt egentligen bara utgörs av ett fåtal frikyrkopastorer – de övriga kyrkoledarna har nog bara skrivit på i god tro.

”Juluppropets författare” skriver först lite allmänt om sina upplevelser och känslor och sina goda kristna värderingar. Och, ärligt talat, finns det verkligen någon kritiker som har ifrågasatt det? Jag känner i alla fall inte till någon.

Sedan skriver de:

Fortsätt läsa ”Juluppropets författare förstår inte kritiken”

Adam och Eva – historia eller fiktion?

Det har pågått en intensiv debatt på Stefan Swärds blogg om hur man ska tolka 1 Mos 1-3. Frågan gäller bland annat om hur bokstavligt man ska tolka texterna och särskilt huruvida man som kristen måste tro att Adam och Eva var historiska personer och att syndafallet var en historisk händelse. Stefan Swärd hävdar att det är centralt i kristen tro att tro detta, medan andra (en GT-forskare med stark koppling till Örebro Teologiska Högskola), en Equmeniapastor och en annan frekvent bloggkommentator som inte vill ha sitt namn google-bart när det gäller kristna debatter) häftigt har argumenterar mot Stefans Swärds grundposition. Debatten har spritt sig till kristna tidningar som Dagen och Världen idag och är inte slut ännu. Bland annat har Örebro Teologiska Högskolas förre rektor Pekka Mellergård skrivit ett i tonen påfallande aggressivt debattinlägg i Dagen mot Stefan Swärd. Svar väntas i tidningen.

Fortsätt läsa ”Adam och Eva – historia eller fiktion?”

Vilseledande eller verklighetsfrämmande

Juluppropet framstår numera som i huvudsak ett verk av Equmeniakyrkans representanter. Lasse Svensson som är kyrkoledare för Equmeniakyrkan och ordförande för Sveriges kristna råd, och Karin Wiborn som är generalsekreterare för det sistnämnda, har skrivit ett debattinlägg som försvarar juluppropet mot delar av den kritik som framförts. Det kanske är de två som skrivit texten och sedan har alla andra skrivit på. Jag hävdar att dessa två antingen är avsiktligt vilseledande och försöker kasta dimridåer kring juluppropets verkliga effekter om det skulle bli politik eller så är de synnerligen verklighetsfrämmande och politiskt ansvarslösa.

Fortsätt läsa ”Vilseledande eller verklighetsfrämmande”

Invandringspolitik – biblisk och kristen?

Det står inte i Bibeln hur Sverige ska bedriva sin invandringspolitik. Det är upp till Sveriges regering och riksdag att utifrån noggranna överväganden avgöra detta, baserat både på den etik eller de värderingar vi önskar att vårt samhälle ska präglas av och på alla de ekonomiska och praktiska faktorer som är av så avgörande betydelse i en fråga som denna. Punkt!

Jag känner att jag ville skriva detta, med tanke på de otydliga signaler som Sveriges kristna råd har skickat ut i samband med bland annat det så kallade ”Juluppropet”, vars främsta tillskyndare verkar ha varit ledningen för Equmeniakyrkan  och Svenska kyrkan – två samfund vars högsta ledning gärna ägnar sig åt vänsterpolitiska utspel.

Fortsätt läsa ”Invandringspolitik – biblisk och kristen?”

Gott nytt år!

Jag vill härmed tillönska alla läsare av denna blogg ett gott nytt år!

Bilden är ett par månader gammal och är tagen från en balkong på min arbetsplats.

Det har hänt mycket under året som gått. Vissa månader har jag bloggat flitigt, vissa månader inte alls. Och så har det väl alltid varit. Men förhoppningsvis kommer jag att bli mer jämnt flitig under året som kommer. Denna nyårsafton kommer jag dock inte att dela med mig av fler djupa tankar.

Gott nytt år och god fortsättning!

Gravkyrkan i Jerusalem – platsen för Jesu grav

Den kristna tron är en historisk religion. Vår tro bygger på historiska händelser, sådant som verkligen ägt rum i vår historia. Händelser som vi ser som Guds handlande. Den största av alla dessa händelser är förstås inkarnationen – att Gud blev människa i Jesus Kristus. Och att Jesus dog och blev begravd, och att han uppstod på den tredje dagen. Och att han 40 dagar därefter for till himlen. De tidiga kristna var mycket noga med att komma ihåg vid vilka platser dessa viktiga händelser ägde rum. För dem var dessa platser heliga platser. Det står inte så mycket om dessa heliga platser i Nya testamentet. De var ju knappast i behov av att omskrivas på det sättet, då ju den generation som varit åsyna ögonvittnen fortfarande levde och kunde berätta om det muntligen (Luk 1:1-4; 1 Kor 15:6). Det lär ju sannolikt inte heller ha rått någon större strid om dessa platser under Nya testamentets tid, så att det skulle ha uppstått behov av att skriva om dem. Men en sådan helig plats är dock specifikt omnämnd i 2 Pet 1:18, även om inte det specifika berget bokstavligen namnges eller pekas ut.

Under 2016 har arkeologer för första gången sedan 1555 studerat den uthuggna stenbädden som man sedan åtminstone 300-talet officiellt har pekat ut som Jesu gravbädd, alltså den plats där Jesu döda kropp lades. Och forskarna har förundrats. Även om man säger att man i och för sig inte kan bevisa att det var just exakt på denna kalkstensbädd som Jesus lades, så finns det inget egentligt skäl att betvivla att så var fallet. 1555 täckte man över den ursprungliga gravbädden för att förhindra att människor skulle hugga bort bitar och ta med sig som reliker.

Fortsätt läsa ”Gravkyrkan i Jerusalem – platsen för Jesu grav”

Ett blogginlägg som inte borde ha behövts skrivas

Jag har nyligen blivit utsatt för ett grovt verbalt personangrepp från en annan bloggare – Bengt Malmgren. Jag har funderat länge på om jag skulle svara eller inte. Men till slut har jag kommit fram till att jag ändå ska skriva ett enkelt svar, eftersom jag tycker att denne bloggare har gjort en grov och lögnaktig svartmålning av mig som person i det han skriver. Han har gjort det delvis genom lösryckta citat och påståenden, delvis genom rena felaktigheter och han försöker själv spela rollen som oskyldig. Jag beklagar verkligen att jag måste använda min blogg till detta försvarstal. Det strider mot allt vad jag vill ha bloggen till. Men tydligen måste man ibland ”tala såsom en dåre”. Det är väl lika bra att inse det. Jag vill med detta inlägg bara tillbakavisa falska anklagelser och lögnaktig beskrivning av mig som person. Jag önskar ingen diskussion. Det bästa vore om Bengt Malmgren tog bort sitt blogginlägg, så tar jag bort detta. Men eftersom han skrivit på sin blogg, så känner jag mig nödgad att komma med detta tillrättaläggande.

Fortsätt läsa ”Ett blogginlägg som inte borde ha behövts skrivas”